Wat is de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Deze verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing. Maar wat is …

Wat is de AVG? Lees verder »